Adventskonsert i Aspö kyrka den 6 december2015

Marianne Feldt, Lisette Timan, Mattias Gunnari, Sofia Haglund och Torvald Johansson

Foto och copyright: P-O Rosén, Strängnäs
Aspö 2015-2 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-3 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-4 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-5 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-6 : Aspö kyrka, Konsert
Aspö 2015-7 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-8 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-10 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-11 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-12 : Aspö kyrka, Konsert
Aspö 2015-13 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-14 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-16 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-17 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-18 : Aspö kyrka, Konsert
Aspö 2015-19 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-20 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-21 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-22 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-23 : Aspö kyrka, Konsert
Aspö 2015-24 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-25 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-26 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-27 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-28 : Aspö kyrka, Konsert
Aspö 2015-29 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-30 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-31 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-32 : Aspö kyrka, Konsert Aspö 2015-33 : Aspö kyrka, Konsert
Aspö 2015-35 : Aspö kyrka, Konsert