Cypern 2016

Vecka 5 på Korineum GCC.
20 gubbar från strängnästrakten spelar sex dagars tävling under
ledning av Ulf Tengbrand.

Foto: P-O Rosén, Strängnäs
Cypern-324 : Cypern, Golf, UTE Cypern-98 : Cypern, Golf, UTE Cypern-97 : Cypern, Golf, UTE Cypern-18 : Cypern, Golf, UTE Cypern-19 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-20 : Cypern, Golf, UTE Cypern-21 : Cypern, Golf, UTE Cypern-22 : Cypern, Golf, UTE Cypern-24 : Cypern, Golf, UTE Cypern-25 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-27 : Cypern, Golf, UTE Cypern-30 : Cypern, Golf, UTE Cypern-31 : Cypern, Golf, UTE Cypern-32 : Cypern, Golf, UTE Cypern-34 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-36 : Cypern, Golf, UTE Cypern-43 : Cypern, Golf, UTE Cypern-45 : Cypern, Golf, UTE Cypern-46 : Cypern, Golf, UTE Cypern-47 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-48 : Cypern, Golf, UTE Cypern-49 : Cypern, Golf, UTE Cypern-50 : Cypern, Golf, UTE Cypern-51 : Cypern, Golf, UTE Cypern-52 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-53 : Cypern, Golf, UTE Cypern-55 : Cypern, Golf, UTE Cypern-56 : Cypern, Golf, UTE Cypern-57 : Cypern, Golf, UTE Cypern-58 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-60 : Cypern, Golf, UTE Cypern-63 : Cypern, Golf, UTE Cypern-64 : Cypern, Golf, UTE Cypern-65 : Cypern, Golf, UTE Cypern-66 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-68 : Cypern, Golf, UTE Cypern-69 : Cypern, Golf, UTE Cypern-70 : Cypern, Golf, UTE Cypern-72 : Cypern, Golf, UTE Cypern-73 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-74 : Cypern, Golf, UTE Cypern-75 : Cypern, Golf, UTE Cypern-76 : Cypern, Golf, UTE Cypern-78 : Cypern, Golf, UTE Cypern-80 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-81 : Cypern, Golf, UTE Cypern-82 : Cypern, Golf, UTE Cypern-83 : Cypern, Golf, UTE Cypern-84 : Cypern, Golf, UTE Cypern-85 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-86 : Cypern, Golf, UTE Cypern-87 : Cypern, Golf, UTE Cypern-96 : Cypern, Golf, UTE Cypern-101 : Cypern, Golf, UTE Cypern-102 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-103 : Cypern, Golf, UTE Cypern-104 : Cypern, Golf, UTE Cypern-105 : Cypern, Golf, UTE Cypern-108 : Cypern, Golf, UTE Cypern-111 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-112 : Cypern, Golf, UTE Cypern-113 : Cypern, Golf, UTE Cypern-114 : Cypern, Golf, UTE Cypern-115 : Cypern, Golf, UTE Cypern-116 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-117 : Cypern, Golf, UTE Cypern-118 : Cypern, Golf, UTE Cypern-120 : Cypern, Golf, UTE Cypern-121 : Cypern, Golf, UTE Cypern-122 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-123 : Cypern, Golf, UTE Cypern-124 : Cypern, Golf, UTE Cypern-140 : Cypern, Golf, UTE Cypern-144 : Cypern, Golf, UTE Cypern-145 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-146 : Cypern, Golf, UTE Cypern-148 : Cypern, Golf, UTE Cypern-150 : Cypern, Golf, UTE Cypern-151 : Cypern, Golf, UTE Cypern-152 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-153 : Cypern, Golf, UTE Cypern-155 : Cypern, Golf, UTE Cypern-156 : Cypern, Golf, UTE Cypern-157 : Cypern, Golf, UTE Cypern-158 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-159 : Cypern, Golf, UTE Cypern-160 : Cypern, Golf, UTE Cypern-161 : Cypern, Golf, UTE Cypern-162 : Cypern, Golf, UTE Cypern-163 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-164 : Cypern, Golf, UTE Cypern-165 : Cypern, Golf, UTE Cypern-166 : Cypern, Golf, UTE Cypern-167 : Cypern, Golf, UTE Cypern-168 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-169 : Cypern, Golf, UTE Cypern-173 : Cypern, Golf, UTE Cypern-187  Bärgar-Lasse gjorde Hole in One! : Cypern, Golf, UTE Cypern-189 : Cypern, Golf, UTE Cypern-195 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-197 : Cypern, Golf, UTE Cypern-198 : Cypern, Golf, UTE Cypern-199 : Cypern, Golf, UTE Cypern-200 : Cypern, Golf, UTE Cypern-201 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-202 : Cypern, Golf, UTE Cypern-203 : Cypern, Golf, UTE Cypern-204 : Cypern, Golf, UTE Cypern-205 : Cypern, Golf, UTE Cypern-206 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-207 : Cypern, Golf, UTE Cypern-208 : Cypern, Golf, UTE Cypern-209 : Cypern, Golf, UTE Cypern-210 : Cypern, Golf, UTE Cypern-211 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-212 : Cypern, Golf, UTE Cypern-214 : Cypern, Golf, UTE Cypern-217 : Cypern, Golf, UTE Cypern-220 : Cypern, Golf, UTE Cypern-221 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-227 : Cypern, Golf, UTE Cypern-321 : Cypern, Golf, UTE Cypern-322 : Cypern, Golf, UTE Cypern-228 : Cypern, Golf, UTE Cypern-229 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-230 : Cypern, Golf, UTE Cypern-231 : Cypern, Golf, UTE Cypern-232 : Cypern, Golf, UTE Cypern-233  Fint med upplysningar på banan! Undrar bara om vad? : Cypern, Golf, UTE Cypern-234 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-235 : Cypern, Golf, UTE Cypern-236 : Cypern, Golf, UTE Cypern-237 : Cypern, Golf, UTE Cypern-238 : Cypern, Golf, UTE Cypern-239 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-240 : Cypern, Golf, UTE Cypern-242 : Cypern, Golf, UTE Cypern-246 : Cypern, Golf, UTE Cypern-247 : Cypern, Golf, UTE Cypern-248 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-249 : Cypern, Golf, UTE Cypern-250 : Cypern, Golf, UTE Cypern-251 : Cypern, Golf, UTE Cypern-253 : Cypern, Golf, UTE Cypern-262 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-263 : Cypern, Golf, UTE Cypern-265 : Cypern, Golf, UTE Cypern-266 : Cypern, Golf, UTE Cypern-267 : Cypern, Golf, UTE Cypern-268 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-270 : Cypern, Golf, UTE Cypern-272 : Cypern, Golf, UTE Cypern-273 : Cypern, Golf, UTE Cypern-274 : Cypern, Golf, UTE Cypern-276 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-277 : Cypern, Golf, UTE Cypern-280 : Cypern, Golf, UTE Cypern-283 : Cypern, Golf, UTE Cypern-284 : Cypern, Golf, UTE Cypern-285 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-286 : Cypern, Golf, UTE Cypern-287 : Cypern, Golf, UTE Cypern-288 : Cypern, Golf, UTE Cypern-289 : Cypern, Golf, UTE Cypern-290 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-291 : Cypern, Golf, UTE Cypern-292 : Cypern, Golf, UTE Cypern-294 : Cypern, Golf, UTE Cypern-295 : Cypern, Golf, UTE Cypern-304 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-317 : Cypern, Golf, UTE Cypern-318 : Cypern, Golf, UTE Cypern-323 : Cypern, Golf, UTE Cypern-326 : Cypern, Golf, UTE Cypern-328 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-330 : Cypern, Golf, UTE Cypern-331 : Cypern, Golf, UTE Cypern-334 : Cypern, Golf, UTE Cypern-335 : Cypern, Golf, UTE Cypern-337 : Cypern, Golf, UTE
Cypern-338 : Cypern, Golf, UTE Cypern-339 : Cypern, Golf, UTE Cypern-342 : Cypern, Golf, UTE Cypern-343 : Cypern, Golf, UTE