Julavslutning 2017

Avslutning i Domkyrkan den 21 december.

Foto: P-O Rosén, Strängnäs
Jul 2017-23 : Ericsson Magnus, Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-21 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-16 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Svensson Åsa Jul 2017-17 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-22 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-20 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-19 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-7 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-8 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-3 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-4 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Stridell Rosanna Jul 2017-6 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Mutvei Eva Jul 2017-9 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Mutvei Eva Jul 2017-11 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-12 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-14 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-15 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-24 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-25 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-26 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-27 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-28 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-29 : Europaskolan 2017, Höglander Felicia, Jul 2017 Jul 2017-30 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Höglander Felicia Jul 2017-31 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-32 : Bjerleus Julia, Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-35 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Bjerleus Julia Jul 2017-36 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-37 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-46 : Bjerleus Julia, Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-47 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Bjerleus Julia Jul 2017-48 : Bjerleus Julia, Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-50 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Bjerleus Julia Jul 2017-52 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-55 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-56 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-57 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-60 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-62 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-65 : Axelsson Thomas, Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-66 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Axelsson Thomas Jul 2017-69 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-71 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-73 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Wessel Håkansson Lars Jul 2017-76 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-77 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Kempe Stina Jul 2017-84 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Kempe Stina Jul 2017-86 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-88 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-90 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Tesffamichael Habtezion Gabriella
Jul 2017-95 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Tesffamichael Habtezion Gabriella : Tesffamichael Habtezion Gabriella Jul 2017-98 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Tesffamichael Habtezion Gabriella : Tesffamichael Habtezion Gabriella Jul 2017-100 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Mutvei Eva : Tesffamichael Habtezion Gabriella Jul 2017-104 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Mutvei Eva : Mutvei Eva Jul 2017-108 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Mutvei Eva
Jul 2017-109 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-110 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-111 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-112 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-113 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-115 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-123 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-124 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-126 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-128 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-129 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-130 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-133 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-135 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-139 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-141 : Europaskolan 2017, Jul 2017, Sandblad Fanny Jul 2017-143 : Europaskolan 2017, Jul 2017 : Sandblad Fanny Jul 2017-144 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-145 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-146 : Europaskolan 2017, Jul 2017
Jul 2017-147 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-149 : Europaskolan 2017, Jul 2017 Jul 2017-152 : Europaskolan 2017, Jul 2017