Minnesstenen 90 år

Kamratföreningarnas besök den 27 maj 2017 för ceremoni vid minnesstenen.

Foto: P-O Rosén, Strängnäs
Heden-1 : Andrén Staffan, Kamratföreningen, Landin Elisabet, Liljenstolpe Hans, Malmköping Heden-2 Samtidigt med vårt besök pågick Malmköpngs gammaldags marknad. : Kamratföreningen, Malmköping : Andrén Staffan,Liljenstolpe Hans,Landin Elisabet Heden-3 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-4 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-5 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-6 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-7 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-8 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-9 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-11 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-14 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-16 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-17 Några av sockenstenarna. : Kamratföreningen, Malmköping Heden-18 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-24 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-23 Renoveringen av Gripen och nytillverkning av lagerkrans hade tyvärr inte avslutats. Konstnären lär ha avlidit. : Kamratföreningen, Malmköping Heden-19 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-22 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-20 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-21 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-25 : Kamratföreningen, Malmköping, Stenman Björn, Swahn Gunnar Heden-26 : Kamratföreningen, Malmköping : Swahn Gunnar,Stenman Björn Heden-27 : Kamratföreningen, Malmköping, Oscarsson Gösta, Widegren Lars Heden-46 Under Blå-Gul Fana : Widegren Lars,Oscarsson Gösta Heden-28 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-29 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-30 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-31 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-49 Regementets Marsch Heden-32 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-33 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-34 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-35 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-36 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-37 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-40 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-41 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-44 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-47 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-48 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-50 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-52 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-56 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-57 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-58 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-59 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-60 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-61 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-62 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-64 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-66 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-67 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-68 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-70 : Kamratföreningen, Liljenstolpe Hans, Malmköping Heden-71 : Kamratföreningen, Liljenstolpe Hans, Malmköping : Liljenstolpe Hans
Heden-72 : Kamratföreningen, Malmköping, Oscarsson Gösta, Rosén Kristina, Tengbrand Peter : Liljenstolpe Hans Heden-73 : Edvinsson Magnus, Kamratföreningen, Landin Elisabet, Liljenstolpe Hans, Liljenstolpe Lars, Malmköping, Oscarsson Gösta : Oscarsson Gösta,Tengbrand Peter,Rosén Kristina Heden-75 : Kamratföreningen, Malmköping : Edvinsson Magnus,Liljenstolpe Lars,Liljenstolpe Hans,Landin Elisabet,Oscarsson Gösta Heden-76 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-77 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-78 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-79 : Edvinsson Magnus, Kamratföreningen, Malmköping Heden-81 : Kamratföreningen, Malmköping : Edvinsson Magnus Heden-82 : Kamratföreningen, Malmköping, Schymberg Kurt Heden-83 : Kamratföreningen, Malmköping : Schymberg Kurt
Heden-84 : Ahlström Peter, Kamratföreningen, Lundberg Peter, Malmköping, Swahn Gunnar Heden-86 : Kamratföreningen, Malmköping : Ahlström Peter,Swahn Gunnar,Lundberg Peter Heden-89 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-88 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-90 Stora kamratföreningens årsmöte. : Ahlkvist Kalle, Kamratföreningen, Malmköping, Tengbrand Peter, Widegren Lars
Heden-91 : Ahlkvist Kalle, Andrén Staffan, Kamratföreningen, Malmköping : Tengbrand Peter,Widegren Lars,Ahlkvist Kalle Heden-98 Regementets gravplats. : Kamratföreningen, Malmköping : Andrén Staffan,Ahlkvist Kalle Heden-92 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-93 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-95 Minnessten över katastrofen vid Ådö den 2 juli 1880. : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-101 Minnestavlan i vapenhuset å Lilla Malma Kyrka. : Kamratföreningen, Malmköping Heden-97 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-96 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-102 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-103 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-104 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-105 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-106 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-107 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-108 : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-109 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-110 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-111 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-113 Var det här man drack Överstebrännvin månne? : Kamratföreningen, Malmköping Heden-114 Våra fina förrådsbyggnader ägs idag av civil entreprenör -- trevligt att se att de verkar underhållas väl. Ommålning pågår och taken ser fina ut. : Kamratföreningen, Malmköping
Heden-115 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-116 : Kamratföreningen, Malmköping Heden-117 : Kamratföreningen, Malmköping