Studiebesök vid Räfsnäs den 22 juni 2023

Gustav Vasa-föreningen


Foto: P-O Rosén, Strängnäs

Räfsnäs kungsgård tillhörde länge Sturesläkten (Tre sjöblad), av vars medlemmar riksföreståndaren Sten Sture den äldre i yngre år bodde där.

Därefter tillhörde den hans systerson Erik Johansson (Vasa).Eriks son Gustav Vasa vistades här då han fick budskapet om att såväl hans far som hans svåger Joakim Brahe hade halshuggits vid Stockholms blodbad år 1520.

Från Räfsnäs begav han sig då upp till Dalarna för att samla hjälp och stöd för sin frihetskamp mot danskarna.

Senare tillföll godset hertig Karl, innehades av hans gemåler, hans son Karl Filip, drottning Maria Eleonora, Magnus Gabriel De la Gardie, Clas Tott och Karl X Gustav. Hans drottning Hedvig Eleonora lämnade Räfsnäs åt Juliana av Hessen-Eschwege, men gården reducerades av Karl XI och har sedan varit kungsgård och utarrenderad.

Det av Karl IX uppförda stora tvåvåningsstenhuset med en flygel åt östra sidan (avbildat i Suecia-verket) och med ett dominerande läge på en höjd vid sjön fick småningom förfalla och revs 1773. Den väldiga stenhusbyggnaden med över femtio meter långa vinkelben byggdes ut efterhand och synes ha varit ett lustslott i det att försvarsverk saknades.

I lantmäteriverket förvaras flera kartor från 1600-talet.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden av trä byggdes 1737.

Assi Domän sålde 1996 Räfsnäs kungsgård till Claes Dahlbäck.

Text från Wikipedia
1000001945.jpg

Inledande kaffe och bulle i magasinet.

Claes Dahlbäck berättar om gårdens historia och kopplingen till Gustav Eriksson Vasa
1000001949.jpg
Magasinet
1000001955.jpg
1000001958.jpg
Gustav III:s ek
1000001961.jpg

Gustav Vasas ek längst tv, sen Gustav IV Adolfs ek

1000001963.jpg
Gustaf Vasas ek
1540
Gustaf IV Adolfs ek
1783
Gustav IV Adolfs ek
Karl XVI Gustavs ek 1997
1000001968.jpg