Europaskolan Rogge

Julavslutning i Domkyrkan 2016

Foto: P-O Rosén, Strängnäs
Jul 2016-13 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-4 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-2 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-5 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-6 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-7 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-8 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-10 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-11 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-12 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-14 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-15 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-16 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-17 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-18 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-19 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-20 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-21 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-22 : Gustafsson Hilda, Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-23 : Jul 2016, Roggeskolan : Gustafsson Hilda 
Jul 2016-24 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-25 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-26 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-27 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-28 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-29 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-30 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-31 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-32 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-33 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-34 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-35 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-36 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-37 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-38 : Jul 2016, Roggeskolan, Schramm Cecilia 
Jul 2016-39 : Jul 2016, Roggeskolan : Schramm Cecilia  Jul 2016-40 : Gustafsson Hilda, Jul 2016, Noréen Charlotte, Roggeskolan  Jul 2016-41 : Jul 2016, Roggeskolan : Noréen Charlotte,Gustafsson Hilda  Jul 2016-42 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-43 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-44 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-45 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-47 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-48 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-49 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-50 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-51 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-52 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-53 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-54 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-56 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-57 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-59 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-60 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-61 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-62 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-63 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-64 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-65 : Dässman Stefan, Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-66 : Jul 2016, Roggeskolan : Dässman Stefan 
Jul 2016-67 : Jul 2016, Larsson Johan, Roggeskolan, Schramm Cecilia  Jul 2016-68 : Gustafsson Hilda, Jul 2016, Noréen Charlotte, Roggeskolan  Jul 2016-69 : Jul 2016, Noréen Charlotte, Roggeskolan : Noréen Charlotte,Gustafsson Hilda  Jul 2016-70 : Jul 2016, Roggeskolan : Noréen Charlotte  Jul 2016-71 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-72 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-74 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-75 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-76 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-77 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-78 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-81 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-79 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-82 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-86 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-87 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-88 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-89 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-90 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-91 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-93 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-94 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-95 : Jul 2016, Noréen Charlotte, Roggeskolan  Jul 2016-97 : Jul 2016, Roggeskolan : Noréen Charlotte  Jul 2016-99 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-101 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-102 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-103 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-104 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-105 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-106 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-107 : Jul 2016, Lindvall Marcus, Roggeskolan  Jul 2016-108 : Gustafsson Hilda, Jul 2016, Roggeskolan : Lindvall Marcus  Jul 2016-111 : Höglander Felicia, Jul 2016, Roggeskolan : Gustafsson Hilda  Jul 2016-112 : Höglander Felicia, Jul 2016, Roggeskolan : Höglander Felicia 
Jul 2016-114 : Höglander Felicia, Jul 2016, Roggeskolan : Höglander Felicia  Jul 2016-119 : Jul 2016, Roggeskolan : Höglander Felicia  Jul 2016-113 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-122 : Gustafsson Hilda, Jul 2016, Larsson Johan, Noréen Charlotte, Roggeskolan  Jul 2016-123 : Jul 2016, Roggeskolan : Noréen Charlotte,Gustafsson Hilda,Larsson Johan 
Jul 2016-124 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-126 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-128 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-130 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-132 : Jul 2016, Roggeskolan 
Jul 2016-134 : Jul 2016, Roggeskolan, Schramm Cecilia  Jul 2016-136 : Bergfors Christoffer, Jul 2016, Lindvall Marcus, Roggeskolan  Jul 2016-137 : Jul 2016, Larsson Johan, Roggeskolan  Jul 2016-144 : Gustafsson Hilda, Jul 2016, Noréen Charlotte, Roggeskolan  Jul 2016-145 : Gustafsson Hilda, Jul 2016, Noréen Charlotte, Roggeskolan : Noréen Charlotte 
Jul 2016-147 : Bergfors Christoffer, Jul 2016, Larsson Johan, Lindvall Marcus, Roggeskolan : Noréen Charlotte,Gustafsson Hilda  Jul 2016-148 : Jul 2016, Roggeskolan : Bergfors Christoffer,Lindvall Marcus  Jul 2016-149 : Jul 2016, Roggeskolan  Jul 2016-150 : Jul 2016, Roggeskolan