Stäketdagen 2014

Besök vid Stäketmonumentet och invigning av HAMN i Fisksätra.
Foto: P-O Rosén
1408 Stäket 002 : P10, Stäket 1408 Stäket 004 : P10, Stäket 1408 Stäket 006 : P10, Stäket 1408 Stäket 007 : P10, Stäket 1408 Stäket 008 : P10, Stäket
1408 Stäket 009 : P10, Stäket 1408 Stäket 010 : P10, Stäket 1408 Stäket 011 : P10, Stäket 1408 Stäket 012 : P10, Stäket 1408 Stäket 013 : P10, Stäket
1408 Stäket 015 : P10, Stäket 1408 Stäket 019 : P10, Stäket 1408 Stäket 021 : P10, Stäket 1408 Stäket 022 : P10, Stäket 1408 Stäket 023 : P10, Stäket
1408 Stäket 087 : P10, Stäket 1408 Stäket 024 : P10, Stäket 1408 Stäket 025 : P10, Stäket 1408 Stäket 026 : P10, Stäket 1408 Stäket 027 : P10, Stäket
1408 Stäket 028 : P10, Stäket 1408 Stäket 029 : P10, Stäket 1408 Stäket 014 1408 Stäket 030 : P10, Stäket 1408 Stäket 031 : P10, Stäket
1408 Stäket 033 : P10, Stäket 1408 Stäket 034 : P10, Stäket 1408 Stäket 038 : P10, Stäket 1408 Stäket 039 : P10, Stäket 1408 Stäket 040 : P10, Stäket
1408 Stäket 042 : P10, Stäket 1408 Stäket 043 : P10, Stäket 1408 Stäket 044 : P10, Stäket 1408 Stäket 045 : P10, Stäket 1408 Stäket 046 : P10, Stäket
1408 Stäket 047 : P10, Stäket 1408 Stäket 048 : P10, Stäket 1408 Stäket 049 : P10, Stäket 1408 Stäket 050 : P10, Stäket 1408 Stäket 051 : P10, Stäket
1408 Stäket 017 1408 Stäket 052 : P10, Stäket 1408 Stäket 053 : P10, Stäket 1408 Stäket 054 : P10, Stäket 1408 Stäket 055 : P10, Stäket
1408 Stäket 057 : P10, Stäket 1408 Stäket 058 : P10, Stäket 1408 Stäket 068 : P10, Stäket 1408 Stäket 059 : P10, Stäket 1408 Stäket 060 : P10, Stäket
1408 Stäket 061 : P10, Stäket 1408 Stäket 063 : P10, Stäket 1408 Stäket 066 : P10, Stäket 1408 Stäket 067 : P10, Stäket 1408 Stäket 074 : P10, Stäket
1408 Stäket 072 : P10, Stäket 1408 Stäket 069 : P10, Stäket 1408 Stäket 070 : P10, Stäket 1408 Stäket 071 : P10, Stäket 1408 Stäket 073 : P10, Stäket
1408 Stäket 078 : P10, Stäket 1408 Stäket 079 : P10, Stäket 1408 Stäket 082 : P10, Stäket 1408 Stäket 084 : P10, Stäket 1408 Stäket 085 : P10, Stäket
1408 Stäket 086 : P10, Stäket 1408 Stäket 089 : P10, Stäket 1408 Stäket 091 : P10, Stäket 1408 Stäket 097 : P10, Stäket 1408 Stäket 092 : P10, Stäket
1408 Stäket 098 : P10, Stäket 1408 Stäket 099 : P10, Stäket 1408 Stäket 100 : P10, Stäket 1408 Stäket 106 : P10, Stäket 1408 Stäket 108 : P10, Stäket
1408 Stäket 109 : P10, Stäket 1408 Stäket 110 : P10, Stäket 1408 Stäket 111 : P10, Stäket 1408 Stäket 112 : P10, Stäket 1408 Stäket 093
1408 Stäket 114 : P10, Stäket 1408 Stäket 115 : P10, Stäket 1408 Stäket 116 : P10, Stäket 1408 Stäket 096 1408 Stäket 117 : P10, Stäket
1408 Stäket 107 1408 Stäket 118 : P10, Stäket 1408 Stäket 119 : P10, Stäket 1408 Stäket 120 : P10, Stäket 1408 Stäket 122 : P10, Stäket
1408 Stäket 123 : P10, Stäket 1408 Stäket 124 : P10, Stäket 1408 Stäket 125 : P10, Stäket 1408 Stäket 127 : P10, Stäket 1408 Stäket 135 : P10, Stäket