Stridsskjutning 1975

Pluton från 3. komp skjuter
med kpist m/45B vid
Skäftkärr på Häradsfältet.
Foto: P-O Rosén, Strängnäs
Skäftkärr 70-tal-10  Genomgång före skjutning vid amfd Skäftkärr. : P10 Skäftkärr 70-tal-16  Kn Karl-Åke Bergström leder skjutningen. : P10 Skäftkärr 70-tal-11 : P10 Skäftkärr 70-tal-17 : P10 Skäftkärr 70-tal-9  Tror att Karl-Åke tjänstgjorde vid CBG (Centrala BefälsGruppen) några år i mitten av 70-talet. : P10
Skäftkärr 70-tal-15  C 6. komp Mj Björn von Porat och Öfu Magnus Ulvede 3. komp. : P10 Skäftkärr 70-tal-14 : P10 Skäftkärr 70-tal-18 : P10 Skäftkärr 70-tal-1 : P10 Skäftkärr 70-tal-2  Ordergivning! : P10
Skäftkärr 70-tal-4 : P10 Skäftkärr 70-tal-5 : P10 Skäftkärr 70-tal-6 : P10 Skäftkärr 70-tal-7 : P10 Skäftkärr 70-tal-3 : P10
Skäftkärr 70-tal-8 : P10 Skäftkärr 70-tal-19 : P10 Skäftkärr 70-tal-12 : P10 Skäftkärr 70-tal-13 : P10 Skäftkärr 70-tal-20 : P10