Studentbalen 2018 2018-06-01

Europaskolan i Strängnäs. Bal på Sundbyholms Slott. Foto: P-O Rosén, Strängnäs
Starta bildspel