Utö skjutfält 1975

Stridsskjutning ledd av CBG (Centrala befälsgruppen)
Foto: Per-Olof Rosén, Strängnäs
Utö 1975-15 Utö kvarn med röda flaggan hissad. : P10, Utö Utö 1975-16 Utsikt från kvarnen. : P10, Utö Utö 1975-29 Jaakko Bergkvist, Uno Hellqvist och Bo Olsson. : Hellqvist Uno, P10, Utö Utö 1975-19 Göta Livgarde (P 1) drev fältet fram till nedläggningen 1980, så skjutfältsvagnarna var 101:or. : P10, Utö Utö 1975-7 Kjelton Asplund och Uno Hellkvist i planeringstagen. : Asplund Kjellton, Hellqvist Uno, P10, Utö
Utö 1975-9 : P10, Utö Utö 1975-10 : Asplund Kjellton, P10, Utö Utö 1975-12 : Asplund Kjellton, P10, Utö Utö 1975-13 : P10, Utö Utö 1975-14 : P10, Utö
Utö 1975-17 : P10, Utö Utö 1975-18 : P10, Utö Utö 1975-21 : P10, Utö Utö 1975-22 : P10, Utö Utö 1975-23 : P10, Utö
Utö 1975-24 : P10, Utö Utö 1975-26 Vpl från Målplutonen grillar på kvällen. : P10, Utö Utö 1975-27 : P10, Utö Utö 1975-28 : P10, Utö Utö 1975-30 : P10, Utö
Utö 1975-31 : P10, Utö Utö 1975-32 : P10, Utö Utö 1975-3 : P10, Utö Utö 1975-33 : P10, Utö Utö 1975-34 Målen på plats -- dags för återhämtning. : P10, Utö
Utö 1975-42 : P10, Utö Utö 1975-35 Pbv 302. : P10, Utö Utö 1975-36 Dammbildningen på öns vägar var häftig på 70-talet. Vet inte om det blivit bättre. : P10, Utö Utö 1975-37 : P10, Utö Utö 1975-39 : P10, Utö
Utö 1975-40 Efter besök i leran. : P10, Utö Utö 1975-41 Bra eldställning! : P10, Utö